REGLEMENT

Splitsingsakte

De splitsingsakte, ook wel Akte van splitsing in appartementsrechten Statendam genoemd, is een notariële akte die is opgemaakt om het gebouw te splitsen in appartementsrechten.

In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel is van elk appartementsrecht in de kosten van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De splitsingsakte is onderdeel van de koopakte van je appartement die bij de notaris is gepasseerd.

Voor de Statendam is de akte gebaseerd op het Modelreglement 1992 splitsing in appartementsrechten opgesteld door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Op sommige onderdelen zijn wijzigingen/aanvullingen aangebracht ten opzichte van dit modelreglement.

Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte. Het reglement is het totaal aan rechten en plichten van de appartementsrechteigenaars en regelt het functioneren van de VvE. De bepalingen in het splitsingsreglement blijven altijd van kracht, ook voor latere eigenaars.


Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte zijn vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VvE en kan ook door deze vergadering worden gewijzigd. Dat moet dan gebeuren door 2/3 van het aantal stemmen die op de ALV vertegenwoordigd zijn.

English version: Domestic Regulation

Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

In het complex behoren een aantal zaken tot het gemeenschappelijk bezit van de VvE. In het document 'Gemeenschappelijke gedeelten en zaken' kan je nalezen welke zaken dat zijn.

Het beheer, het gebruik en het onderhoud van het gemeenschappelijk bezit is de verantwoordelijkheid van de VvE.