NIEUWS

Schilderen zuidwestgevel

De firma Van Bebberen zal 6 september starten met het schilderen van de zuidwestgevel en de houten geveldelen van kapper Chez Bahar. De werkzaamheden vinden plaats van 7.00 - 16.30 uur en gaan, naar verwachting, 2 weken duren. Gedurende die tijd kan de nooduitgang NIET gebruikt worden. Dit wordt aangegeven in het trappenhuis.

Cameraonderzoek

Op 6 september a.s. zal vanaf 8.00 uur ‘s morgens cameraonderzoek plaatsvinden van de 31 rioolleidingen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de gangen naar de bergingsruimten en kunnen voor enige overlast zorgen.

Algemene ledenvergadering

De ALV zal traditiegetrouw plaatsvinden in de Koningskerk op 30 november a.s. inloop 19:30 aanvang 20:00 uur. Adres: Stieltjesstraat 30, 3071 JX Rotterdam