VERHUUR

Verhuur appartementen

Als eigenaar mag je het appartement in gebruik geven (verhuren) aan een gebruiker. In artikel 24 t/m 26 van de Akte van splitsing in appartementsrechten Statendam staat beschreven welke voorwaarden hierbij gelden.

Een belangrijke voorwaarde is dat je er als eigenaar voor zorgt, dat aan het bestuur van de VvE een door eigenaar en gebruiker ondertekende Gebruikersverklaring woning wordt overhandigd.

Verhuur parkeerplaats

Een parkeerplaats mag alleen in gebruik gegeven (verhuurd) worden aan iemand die in het complex woont.

Ook in dit geval moet de eigenaar aan door eigenaar en gebruiker ondertekende Gebruikersverklaring parkeerplaats worden overhandigd.