VEEL GESTELDE VRAGEN

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina voorzien we je graag van antwoorden op veelgestelde vragen. 
Vind je geen antwoord op jouw vraag? Vul dan het contactformulier in. We komen er zo snel mogelijk bij je op terug.
Kan ik het lidmaatschap van de VVE opzeggen?

Als je een appartement of parkeerplaats koopt in de Statendam, ben je conform het Reglement van splitsing automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. 

Het lidmaatschap eindigt als het appartement of de parkeerplaats verkocht is en je geen eigenaar meer bent.

Waar vind ik de splitsingsakte?

De akte van splitsing in appartementsrechten maakt deel uit van de koopovereenkomst die je hebt getekend bij de koop.

Op de pagina Reglement vind je een kopie van de akte.

Wie zit er in het bestuur?

De leden van het bestuur van de VvE worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering. De huidige bestuursleden vind je op de pagina 'Over de VvE'.

Wanneer is de volgende ledenvergadering?

In 2020 zou deze vergadering plaatsvinden op 31 maart 2020, maar in verband met de coronamaatregelen is hij verschoven naar 30 november 2020.

Elk lid ontvangt enkele weken voor de vergadering de agenda en de bijbehorende stukken in hun brievenbus.

Waar meld ik een storing?

Zie voor informatie over het melden van storingen de pagina 'Storingen'.

Moet ik de verkoop van mijn appartement melden?

Als je je appartement verkoopt, hoef je dat niet te melden aan de VvE. De notaris informeert de VvE over de nieuwe eigenaar zodra het appartement is verkocht. 

Hetzelfde geldt voor de verkoop van een parkeerplaats met de restrictie dat de gebruiker van een parkeerplaats in het complex moet wonen.

Heb ik recht op een parkeerplaats?

De parkeerplaatsen in de garage zijn privé-eigendom en dus niet vrij beschikbaar. Je hebt alleen recht op een parkeerplaats wanneer je deze huurt of koopt.

Moet ik de verhuur van mijn appartement melden?

Als je een appartement verhuurt, ben je als eigenaar verplicht een Gebruikersverklaring te overleggen aan de VvE. Deze verklaring moet zijn ingevuld en ondertekend door zowel de verhuurder als de huurder.

Moet ik de verhuur van mijn parkeerplaats melden?

Als je een parkeerplaats verhuurt, ben je als eigenaar verplicht een Gebruikersverklaring te overleggen aan de VvE. Deze verklaring moet zijn ingevuld en ondertekend door zowel de verhuurder als de huurder.

De gebruiker van de parkeerplaats moet in het complex wonen. 

Waar gooi ik afval weg?

In de parkeergarage op de begane grond is een containerruimte. Hier staan groene containers voor huisafval, blauwe voor papier en karton en gele voor glas.

Hoe vraag ik een nieuw naambordje aan?

Nieuwe bewoners kunnen een naambordje aanvragen bij de VvE. Bestaande bewoners kunnen een bordje laten vervangen. Vul hiervoor het contactformulier in met vermelding van de volledige naam (in hoofdletters).

De VvE betaalt de kosten van een naambordje voor een nieuwe bewoner. Voor bestaande bewoners brengt de VvE de kostprijs in rekening bij de aanvrager.

Waar vraag ik een nieuwe sleutel aan?

De toegang tot het gebouw is geregeld met een elektronisch sleutelsysteem (tags). Neem voor vervanging of bijbestellen van een tag contact op met: 

CEBEC Beveiligingen B.V.
Tel: 0172 – 240 025
Email: info@cebec.nl

Moet ik mij als nieuwe bewoner melden bij de VvE?

Als je een appartement hebt gekocht, hoef je dat niet te melden aan de VvE. De notaris informeert de VvE over de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt een welkomstbrief waarin een aantal belangrijke zaken staan vermeld.