OVER DE VvE

Het doel

Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en wel met name het beheer van het gebouw zomede van de gemeenschappelijke gedeelten en -zaken. Welke zaken gemeenschappelijk zijn staat beschreven in het document 'Gemeenschappelijke gedeelten en zaken'.

De VvE Statendam vertegenwoordigt de eigenaars van 94 appartementen met berging, een bedrijfsruimte en 58 parkeerplaatsen. Het complex is gelegen aan de Eric Kropstraat 2-200, 3071 AE in Rotterdam. De vereniging is bij notariële akte opgericht op 28 april 1994 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24456416.


Lid worden

Als je een appartement koopt in de Statendam, word je mede-eigenaar van het hele gebouw en ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars Statendam.

Op deze website vind je nieuws en alle relevante informatie over (het wonen in) de Statendam en de Vereniging van Eigenaars. Voor financiële en persoonlijke administratieve informatie log je in op het beveiligde Ledenportaal.

De VvE Statendam houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring is na te lezen hoe de VvE dit doet.

Het bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Op dit moment bestaat het interim bestuur uit:

Voorzitter
Tjerk de Wit 
voorzitter@vvestatendam.nl
nr. 98

Secretaris
Joke van Wingerden
secretaris@vvestatendam.nl
nr. 136

Onderhoudscommissie
Ernst Heijkoop
ohc@vvestatendam.nl
Nr. 46

Penningmeester
Vacature